Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 1, Bd 8.  Brev 1633. Januari–maj

Författare: Brulin, Herman (red.)

Antal sidor: 917

Utgivningsår: 1942

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 08

Beställningsinformation: eddy.se