Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 1, Bd 6.  Bref 1631

Författare: Brulin, Herman (red.)

Antal sidor: 664

Utgivningsår: 1918

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 06

Beställningsinformation: eddy.se