Publikationer
Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands, Chronologie, Formenkunde

Författare: NYLÉN, E.

ISSN: 0347-0873

Antal sidor: 560

Utgivningsår: 1956

Serie: Monografier, numrerade 39

Beställningsinformation: eddy.se