Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 1, Bd 5.  Bref 1630

Författare: Brulin, Herman (red.)

Antal sidor: 855

Utgivningsår: 1915

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 05

Beställningsinformation: eddy.se