Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 1, Bd 4.  Bref 1628–1629

Författare: Brulin, Herman (red.)

Antal sidor: 865 + karta

Utgivningsår: 1909

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 04

Beställningsinformation: eddy.se