Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 1, Bd 3.  Bref 1625–1627

Författare: Clason, Sam (red.)

Antal sidor: 818

Utgivningsår: 1900

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 03

Beställningsinformation: eddy.se