Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 1, Bd 2. Bref 1606–1624

Författare: Styffe, Carl Gustaf (red.)

Antal sidor: 803

Utgivningsår: 1896

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 02

Beställningsinformation: eddy.se