Publikationer
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Afd. 1, Bd 1. Historiska och politiska skrifter

Antal sidor: 679

Utgivningsår: 1888

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1: 01

Beställningsinformation: Out of print