Publikationer
Aniara
Efter femtio år: Aniara 1956–2006

Författare: Landgren, Bengt (red.)

ISBN: 978-91-7402-373-2

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 90

Utgivningsår: 2007

Serie: KVHAA Konferenser 67

Beställningsinformation: eddy.se


Föredrag vid att symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006

Harry Martinsons rymdepos Aniara (1956) är en av 1900-talets mest uppmärksammade svenskspråkiga diktverk. Det är ganska få verk från svensk efterkrigstid som blivit föremål för så intensivt intresse i såväl svensk som utländsk litteraturvetenskaplig forskning.

I den här boken diskuterar en rad framstående Martinsonforskare och Martinsonläsare diktverkets tillkomst, litterära form och idéinnehåll: de olika manuskriptversionerna av Aniara belyses, liksom bildspråk, konstnärliga verkningsmedel och estetik, ondskans problematik, teknologins roll, Aniara som inre resa samt rymdeposets reception.

Medverkande författare: Sara Danius, litteraturvetenskap; Kjell Espmark, litteraturvetenskap; Bengt Landgren, litteraturvetenskap; Johan Lundberg, litteraturvetenskap; Marie Louise Ramnefalk, författare; Johan Stenström, litteraturvetenskap; Johan Wrede, svensk litteratur.