Publikationer
Nr64
När religiösa texter blir besvärliga. Hermeneutisk-etiska frågor inför religiösa texter

Författare: Hartman, Lars (red.)

ISBN: 91-7402-366-7

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 162

Utgivningsår: 2007

Serie: KVHAA Konferenser 64

Beställningsinformation: eddy.se


Problemen med att tolka olika religioners religiösa texter har alltmer kommit i centrum av de senare årens debatt. Det gäller såväl den judiska Torah, den kristna Bibeln som Koranen. Hur en text tolkas kan bli en fråga om vilka seder och bruk man får förverkliga, om vilka samlevnadsformer som accepteras, eller bokstavligen om liv och död för enskilda människor eller samhällen.

Vad är då en rätt tolkning av en religiös text? Kan en sådan text betyda vad som helst? Eller får den tas som intäkt för snart sagt vad som helst? Hur hanterar man inom en religion besvärliga texter som ingår i de nedärvda auktoritativa skrifterna, ja sådana som rentav är moraliskt tvivelaktiga?

Frågor som de nämnda tas upp ur olika synvinklar i artiklarna i denna bok. De lades fram och diskuterades vid ett mångvetenskapligt symposium på Vitterhetsakademien i Stockholm i maj 2006. Det är främst texter ur Bibeln som behandlas, medan t.ex. relateringar till islam främst förekom i diskussionerna.

Medverkande författare: Per Block, nya testamentets exegetik; Thomas Ekstrand, systematisk teologi; Gabriella Gustafsson, religionshistoria; Lars Hartman, nya testamentets exegetik; Eberhard Herrmann, religionsfilosofi; Anders Jeffner, tros- och livsåskådningsvetenskap; Karin Johannesson, religionsfilosofi; Inger Ljung, gamla testamentets exegetik; Mattias Martinson, systematisk teologi; Birger Olsson, nya testamentets exegetik; Mikael Sjöberg, gamla testamentets exegetik.