Publikationer
Lv
Litteraturens värde – Der Wert der Literatur

Författare: Wischmann, A., Haettner Aurelius, E. & Heitmann, A. (red.)

ISBN: 91-7402-359-4

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 184

Utgivningsår: 2006

Serie: KVHAA Konferenser 62

Beställningsinformation: eddy.se


Artiklarna i denna volym bygger på föredrag som hölls vid symposiet ”Litteraturens värde. Om litteraturens och litteraturvetenskapens bidrag till den kulturella, etiska och samhälleliga utvecklingen – svenska och tyska perspektiv”. Symposiets syfte var i första hand att initiera ett samarbete och utbyte av idéer mellan svenska och tyskspråkiga litteraturvetare.

Ett annat syfte var att inspirera deltagarna till en transnationell självreflexion inom det litteraturvetenskapliga ämnet, eftersom litteraturvetenskapens uppdrag och institutionella villkor åter är omdiskuterade, inte minst under påverkan av linguistic eller cultural turns. Frågeställningar som är relevanta för utvecklingen av en säregen litteraturvetenskaplig profil är till exempel diskussioner om forskningsobjektets beskaffenhet, kanonfrågor eller definitionen av det litterära. 

Medverkande författare: Heinrich Anz, Freiburg; Wolfgang Behschnitt, Freiburg; Thomas Götselius, Stockholm; Jón Helgason, Lund; Elisabeth Herrmann, Freiburg; Karin Hoff, Bonn; Anders Mortensen, Lund; Lutz Rühling, Kiel; Corinne Susanek, Zürich; Johan Svedjedal, Uppsala; Antje Wischmann, Berlin.