Publikationer
Estetik
Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

Författare: Hermerén, Göran (red.)

ISBN: 91-7402-357-8

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 194

Utgivningsår: 2006

Serie: KVHAA Konferenser 61

Beställningsinformation: eddy.se


Boken innehåller föredrag från ett symposium som hölls på Vitterhetsakademien i maj 2004. Symposiet blev ett spännande möte mellan personer med erfarenheter från arkitektur, biologi, estetik, filosofi, konst- och musikvetenskap, kulturförvaltning, psykologi, socialmedicin, psykiatri, psykosocial medicin och zoologi. 

Betydelsefull forskning rörande estetiska ämnen har under senare tid bedrivits inom ämnen som inte tillhör den traditionella estetiken. Denna forskning har bidragit till att vitalisera estetiken och understrukit dess betydelse ur en rad aspekter. Det gäller här forskning av olika slag som har det gemensamt att de vidgar betydelsen av estetiska upplevelser och sätter in dem i ett större sammanhang. 

Medverkande författare: Lars Olov Bygren, Umeå; Bengt Edlund, Lund; Alf Gabrielsson, Uppsala; Göran Hermerén, Lund; Sören Nielzén, Lund; Gertrud Olsson, Stockholm; Olle Olsson, Lund; Michael Ranta, Stockholm; Sverre Sjölander, Linköping; Gudmund Smith, Lund; Töres Theorell, Stockholm; Carl-Adam Wachtmeister, Stockholm; Maj-Brit Wadell, Göteborg; Gudrun Vahlquist, Stockholm, Britt-Maj Wikström, Stockholm; Lars-Olof Åhlberg, Uppsala.