Publikationer
Trygg
Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria

Författare: Lindberg, Bo (red.)

ISBN: 91-7402-349-7

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 201

Utgivningsår: 2005

Serie: KVHAA Konferenser 59

Beställningsinformation: eddy.se


Vi beskriver, ordnar och hanterar verkligheten med hjälp av begrepp. Begreppshistoria handlar om hur dessa begrepp uppstått och förändrats. Begreppen kan vara filosofiska, estetiska, moraliska eller politiska; de kan vara abstrakta och teoretiska men också tillfälliga och modebetonade. 

Honnörsord och metaforer hör till begreppshistorien likaväl som vetenskapens grundbegrepp. Alla har de sitt ursprung någonstans i historien och har förändrats mer eller mindre till sin innebörd. Samma begrepp kan uppträda under olika namn, men flera namn kan också beteckna samma begrepp. Ett av begreppshistoriens metodiska problem är att hålla på reda på skillnaden mellan ord och begrepp. Samtidigt är begreppens bindning till orden garanten för begreppshistoriens förbindelse med vardagsspråket; däri ligger dess lockelse också för lekmannen. 

Uppsatserna i den här volymen behandlar dels teoretiska frågor i begreppshistorien, dels konkreta begrepp i ett spann från trygghet och fred till äventyr och risk.

Medverkande författare: Gunnar Broberg, Lund; Charlotta Brylla, Södertörn; Staffan Hellberg, Stockholm; Rebecka Lettevall, Södertörn; Sven Eric Liedman, Göteborg; Bo Lindberg, Göteborg; Elisabeth Mansén, Lund; Svante Nordin, Lund; Kari Palonen, Jyväskylä; Mats Persson, Uppsala; Anders Piltz, Lund; Kristiina Savin, Lund.