Publikationer
Kartor
Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna

Författare: Roeck Hansen, Birgitta (red.)

ISBN: 91-7402-347-0

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 168

Utgivningsår: 2005

Serie: KVHAA Konferenser 57

Beställningsinformation: eddy.se


Konferens i Stockholm 27–28 november 2003

Artiklarna presenterades vid en konferens om äldre europeiska storskaliga kartor. Konferensens syfte var att lägga fram de preliminära resultaten från forskningsprojektet ”Nationalutgåva av de geometriska kartorna” och att utbyta idéer med forskare från projekt med liknande inriktning.

Forskningsprojektet har sitt fokus på åren 1633–1655, den första perioden i svensk storskalig kartering. I rapporten ges en översikt av denna kartering samt den metodik som används för att hantera informationen i kartorna. Under stormaktstiden arbetade svenska lantmätare också i andra delar av det dåtida svenska riket: Finland, norra Tyskland och de baltiska länderna. Dessa kartor utgör i dag ett väsentligt källmaterial för kunskapen om det äldre kulturlandskapet i dessa länder och används i flera pågående projekt.

Medverkande författare: Ivo Asmus, Greifswald; Elizabeth Baigent, Oxford; Claes Gejrot, Stockholm; Elger Heere, Utrecht; Johanna Olsson, Stockholm; Björn Peck, Stockholm; Haik Thomas Porada, Leipzig; Göran Samuelsson, Sundsvall; Martijn Storms, Utrecht; Else-Marie Strese, Julita; Ülle Tarkiainen, Helsingfors; Clas Tollin, Stockholm; Per Vikstrand, Uppsala.