Publikationer
Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden  1. Das Härad Villand

Författare: BAGGE, Axel & KAELAS, Lili

ISSN: 0347-0873

Antal sidor: 168

Utgivningsår: 1950

Serie: Monografier, numrerade 36: 1

Beställningsinformation: eddy.se