Publikationer
Bibeltolkning och bibelbruk i västerlandets kulturella historia 

Författare: Kronholm, Tryggve & Piltz, Anders (red.)

ISBN: 91-7402-296-2

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 150

Utgivningsår: 1999

Serie: KVHAA Konferenser 45

Beställningsinformation: eddy.se


Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm måndagen den 27 oktober 1997