Publikationer
Forskarbiografin. Föredrag vid ett symposium i Stockholm 12–13 maj 1997

Författare: Baudou, Evert (red.)

ISBN: 91-7402-283-0

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 158

Utgivningsår: 1998

Serie: KVHAA Konferenser 41

Beställningsinformation: eddy.se