Publikationer
Kultursamanhengar i Midt-Norden. Tverrfagleg symposium for doktorgradsstudentar og forskarar

Författare: Supphellen, Steinar (red.)

ISBN: 91-7402-270-9

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 264

Utgivningsår: 1997

Serie: KVHAA Konferenser 38

Beställningsinformation: eddy.se


Førelesingar ved eit symposium i Levanger 1996