Publikationer
Qumranlitteraturen. Fynden och forskningsresultaten 

Författare: Kronholm, Tryggve & Olsson, Birger (utg.)

ISBN: 91-7402-260-1

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 163

Utgivningsår: 1996

Serie: KVHAA Konferenser 35

Beställningsinformation: eddy.se


Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm den 14 november 1994, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien