Publikationer
Rannsakningar efter antikviteter – ett symposium om 1600-talets Sverige

Författare: Baudou, Evert & Moen, Jon (red.)

ISBN: 91-7402-246-6

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 207

Utgivningsår: 1995

Serie: KVHAA Konferenser 30

Beställningsinformation: eddy.se