Publikationer
Heliga Birgitta – budskapet och förebilden. Föredrag vid jubileumssymposiet i Vadstena 3–7 oktober 1991

Författare: Härdelin, Alf & Lindgren, Mereth (red.)

ISBN: 91-7402-232-6

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 343

Utgivningsår: 1993

Serie: KVHAA Konferenser 28

Beställningsinformation: eddy.se


Sexhundraårsfirandet 1991 av Birgittas kanonisation lockade forskare och kyrkoledare till förnyat studium. I Rom hölls under jubileumsdagarna en kongress med såväl strikt historievetenskapliga som kyrkligt-ekumeniska inslag. I Vadstena hölls under samma tid ett symposium, också det med kyrkliga inslag men framför allt med en omfattande serie vetenskapliga föredrag. Tanken var att verkliga krafttag skulle tas för att på allvar söka tränga in i helgonets budskap, och inte främst i de historiska sammanhangen eller i hennes biografi och psykologi.