Publikationer
Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8–11 september 1985

ISBN: 91-7402-179-6

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 330

Utgivningsår: 1987

Serie: KVHAA Konferenser 15

Beställningsinformation: eddy.se