Publikationer
Tolkning och tolkningsteorier. Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17–19 november 1981

ISBN: 91-7402-107-9

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 304

Utgivningsår: 1982

Serie: KVHAA Konferenser 07

Beställningsinformation: eddy.se