Publikationer
Människan, kulturlandskapet och framtiden. Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 12–14 februari 1979

ISBN: 91-7402-099-4

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 372

Utgivningsår: 1980

Serie: KVHAA Konferenser 04

Beställningsinformation: eddy.se