Publikationer
Eketorp III. Den medeltida befästningen på Öland. Artefakterna

Författare: Borg, Kaj (red.)

ISBN: 91-7402-277-6

Antal sidor: 372

Utgivningsår: 1998

Serie: Eketorp III

Beställningsinformation: Out of print


Artefakterna behandlar det omfattade och mångfasetterade fyndmaterial, ca 20 000 fyndnummer, som framkom vid utgrävningarna av det tidigmedeltida kulturlagret. Fyndmaterialet, vilket speglar livets alla materiella sidor, presenteras på ett lättillgängligt sätt. Det stora antalet föremålsillustrationer har möjliggjort att en verbal katalogartad text i de flesta fall kunnat undvikas. Utifrån det arkeologiska fyndmaterialets sammansättning, intensitet och spridning över bebyggelseytan görs en analys för att utröna samhällets inre struktur och mest sannolika funktion och organisation.