Publikationer
Geological investigations in the Anundsjö region, Northern Sweden

Författare: MILLER, Urve; MODIG, Staffan & ROBERTSSON, Ann-Marie

ISBN: 91-7402-096-X

Antal sidor: 106

Utgivningsår: 1979

Serie: Early Norrland 12

Beställningsinformation: eddy.se