Publikationer
Archaeo-Zoological Investigations in Northern Sweden

Författare: EKMAN, Jan & IREGREN, Elisabeth

ISBN: 91-7402-141-9

Antal sidor: 99

Utgivningsår: 1984

Serie: Early Norrland 08

Beställningsinformation: eddy.se