Publikationer
Public Collections, Göteborg

Författare: ÅSTRÖM, Paul & HOLMBERG, Erik J.

ISBN: 91-7402-158-3

Antal sidor: 98 + 43 pl.

Utgivningsår: 1985

Serie: Corpus Vasorum Antiquorum SWEDEN 3

Beställningsinformation: eddy.se


In collaboration with Mary Blomberg.