Publikationer
Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden 16: DALARNA 1. Falun-Rättvik

Författare: Malmer, Brita (red.)

ISBN: 91-7402-083-8

Antal sidor: 107

Utgivningsår: 1979

Serie: Corpus Nummorum Saeculorum IX–XI qui in Suecia Reperti Sunt 1–8 16: Dalarna 1

Beställningsinformation: eddy.se