Publikationer
Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden 8: ÖSTERGÖTLAND 1. Älvestad-Viby

Författare: Malmer, Brita (red.)

ISBN: 91-7192-584-8

Antal sidor:

Utgivningsår: 1983

Serie: Corpus Nummorum Saeculorum IX–XI qui in Suecia Reperti Sunt 1–8 8: Östergötland

Beställningsinformation: eddy.se