Publikationer
Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden 3: SKÅNE 4. Maglarp-Ystad

Författare: Malmer, Brita (red.)

ISBN: 91-7192-678-X

Antal sidor: 272

Utgivningsår: 1987

Serie: Corpus Nummorum Saeculorum IX–XI qui in Suecia Reperti Sunt 1–8 3: Skåne 4

Beställningsinformation: eddy.se