Publikationer
Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden 3: SKÅNE 1. Åhus-Grönby

Författare: Malmer, Brita (red.)

ISBN: 91-7192-639-9

Antal sidor: 208

Utgivningsår: 1985

Serie: Corpus Nummorum Saeculorum IX–XI qui in Suecia Reperti Sunt 1–8 3: Skåne 1

Beställningsinformation: eddy.se