Publikationer
Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden 1: GOTLAND 4. Fardhem-Fröjel

Författare: Malmer, Brita (red.)

ISBN: 91-7192-540-6

Antal sidor: 304

Utgivningsår: 1982

Serie: Corpus Nummorum Saeculorum IX–XI qui in Suecia Reperti Sunt 1–8 1: Gotland 4

Beställningsinformation: eddy.se