Publikationer
Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden 1: GOTLAND 3. Dalhem-Etelhem

Författare: Malmer, Brita (red.)

ISBN: 91-7402-140-0

Antal sidor: 324

Utgivningsår: 1982

Serie: Corpus Nummorum Saeculorum IX–XI qui in Suecia Reperti Sunt 1–8 1: Gotland 3

Beställningsinformation: eddy.se