Publikationer
Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden 1: GOTLAND 2. Bäl-Buttle 

Författare: Malmer, Brita (red.)

ISBN: 91-7402-068-4

Antal sidor: 340

Utgivningsår: 1977

Serie: Corpus Nummorum Saeculorum IX–XI qui in Suecia Reperti Sunt 1–8 1: Gotland 2

Beställningsinformation: eddy.se