Publikationer
Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden  1: GOTLAND 1. Akebäck-Atlingbo

Författare: Malmer, Brita & Rasmusson, Nils Ludvig (red.)

ISBN: 91-7402-000-5

Antal sidor: 228

Utgivningsår: 1975

Serie: Corpus Nummorum Saeculorum IX–XI qui in Suecia Reperti Sunt 1–8 1: Gotland 1

Beställningsinformation: Out of print