Publikationer
Idyll
Den hotade idyllen. Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

Författare: LANDGREN, Bengt

ISBN: 978-91-7402-379-4

ISSN: 0083-677X

Antal sidor: 316

Utgivningsår: 2008

Serie: Handlingar: Filologisk-filosofiska serien 22

Beställningsinformation: eddy.se


Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1893–1942) var konsthistoriker, poet, översättare och litteraturkritiker i Sveriges då största dagstidning, Stockholms-Tidningen. Han skrev om Ekelund, Lagerkvist och Edith Södergran, Edfelt, Ekelöf bl.a. Boken behandlar både Silfverstolpes lyrik och hans litteraturkritik. Silfverstolpes engagemang för Finland 1918–1942 undersöks, liksom den bärande tematiken i hans diktning och receptionen av hans dikter hos kritik och publik.

Den övergripande målsättningen är att analysera hur Silfverstolpe söker finna sin väg i en snabbt skiftande historisk situation och i ett föränderligt samhälle under en tid, då traditionella värden hotas av moderniteten och den politiska utvecklingen.

Bengt Landgren är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han har utgivit böcker om bland annat Gunnar Ekelöf, Hjalmar Gullberg, Hermann Broch, Johannes Edfelt, August Strindberg, Rainer Maria Rilke, Erik Lindegren, Gunnar Tideström samt om svensk akademisk litteraturundervisning.