Publikationer
Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700-talet

Författare: SARAJAS, AnnaMari

ISBN: 91-7402-144-3

ISSN: 0083-677X

Antal sidor: 290

Utgivningsår: 1982

Serie: Handlingar: Filologisk-filosofiska serien 19

Beställningsinformation: eddy.se