Publikationer
L’œuvre poétique de Paulin d’Aquilée

Författare: Norberg, Dag (ed.)

ISBN: 91-7402-092-7

ISSN: 0083-677X

Antal sidor: 173

Utgivningsår: 1979

Serie: Handlingar: Filologisk-filosofiska serien 18

Beställningsinformation: eddy.se


Édition critique avec introd. et comment. de Dag Norberg