Publikationer
Proceedings of the International colloquium on gnosticism. Stockholm August 20–25 1973

Författare: Widengren, Geo & Hellholm, David (eds)

ISBN: 91-7402-025-0

ISSN: 0083-677X

Antal sidor: 180

Utgivningsår: 1977

Serie: Handlingar: Filologisk-filosofiska serien 17

Beställningsinformation: KVHAA