Publikationer
Svensk medeltid. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och texter. III. De fornsvenska handskrifterna av Heliga Birgittas Uppenbarelser

Författare: WESSÉN, Elias

ISBN: 91-7402-011-0

ISSN: 0083-677X

Antal sidor: 50

Utgivningsår: 1976

Serie: Handlingar: Filologisk-filosofiska serien 16

Beställningsinformation: KVHAA