Publikationer
Hans Järta och litteraturen. Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv 1809–1825

Författare: DIXELIUS, Olof

ISBN: 91-7192-061-7

ISSN: 0083-677X

Antal sidor: 178

Utgivningsår: 1973

Serie: Handlingar: Filologisk-filosofiska serien 12

Beställningsinformation: eddy.se


(Hans Järta and literature. Hans Järta in literary and cultural politics in the romantic era 1809–1825)