Publikationer
Svensk medeltid. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och texter. II. Birgitta-texter 

Författare: WESSÉN, Elias

ISSN: 0083-677X

Antal sidor: 165

Utgivningsår: 1968

Serie: Handlingar: Filologisk-filosofiska serien 10

Beställningsinformation: KVHAA


(Zusammenfassung)