Publikationer
Runstenen vid Röks kyrka

Författare: WESSÉN, Elias

ISSN: 0083-677X

Antal sidor: 89

Utgivningsår: 1958

Serie: Handlingar: Filologisk-filosofiska serien 05

Beställningsinformation: KVHAA


(Der Runenstein von Rök, Östergötland)