Publikationer
Diser, nornor, valkyrjor. Fruktbarhetskult och sakralt kungadöme i Norden

Författare: STRÖM, Folke

ISSN: 0083-677X

Antal sidor: 102

Utgivningsår: 1954

Serie: Handlingar: Filologisk-filosofiska serien 01

Beställningsinformation: KVHAA


(Disen, Nornen, Walküren. Fruchtbarkeitskult und sakrales Königtum im Norden)