Publikationer
Schuck
Rikets råd och män. Herredag och råd i Sverige 1280–1480

Författare: SCHÜCK, Herman

ISBN: 91-7402-352-7

ISSN: 0083-6788

Antal sidor: 149

Utgivningsår: 2005

Serie: Handlingar: Historiska serien 23

Beställningsinformation: eddy.se


Deutsche Zusammenfassung, 13 sidor.

För det första halvseklet kan man inte dra någon skarp gräns mellan herredagen och det till kungen knutna rådet. Under skedet 1318–1331, när Sverige inte hade någon myndig kung, låg statsmakten ytterst hos herredagen, i dess egenskap av ”allt Sveriges råd”. Vid senare politiska omskiften (1356–1359, 1388–1389, 1396) hade detta organ rollen av konungens motpart.

1430-talets möten av ”rikets råd i Sverige” eller ”rikets råd och män” utgjorde en medveten anknytning till föregångarna. Från 1470-talet inträder åter ett kungalöst skede och då har (det i landslagen reglerade) rådets ställning som regering stärkts. Herredagen har breddats genom inträdet av icke-aristokratiska element och ständermötet är i vardande. I större utsträckning än man tidigare menat faller den svenska representationen in i ett europeiskt mönster.

Herman Schück är professor em. i historia vid Stockholms universitet.