Publikationer
Territoriell indelning och skatt i Uppland under medeltiden (Territoriale Einteilung und Besteuerung in Uppland im Mittelalter)

Författare: LUNDBERG, B.

ISBN: 91-7192-045-5

ISSN: 0083-6788

Antal sidor:

Utgivningsår: 1972

Serie: Handlingar: Historiska serien 18

Beställningsinformation: KVHAA