Publikationer
Huvuddragen av Olof Håkanssons politiska verksamhet åren 1726–1743 

Författare: STRÖM, Arne

Antal sidor: 197

Utgivningsår: 1967

Serie: Handlingar: Historiska serien 13

Beställningsinformation: eddy.se


(The political activities of Olof Håkansson, 1726–1743)