Publikationer
Dalarnas bränsleskatter och Stora Kopparbergs bergsfrälse under äldre Vasatid

Författare: BOETHIUS, B.

Antal sidor:

Utgivningsår: 1957

Serie: Handlingar: Historiska serien 01

Beställningsinformation: KVHAA