Publikationer
Venngarn
Magnus Gabriel de la Gardies Venngarn. Herresätet som byggnadsverk och spegelbild. (Diss.)

Författare: LJUNGSTRÖM, Lars

ISBN: 91-7402-336-5

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 300

Utgivningsår: 2004

Serie: Handlingar: Antikvariska serien 44

Beställningsinformation: eddy.se


Den 8 augusti 1661 utfärdade rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie order till sina anställda om att en fullständig omgestaltning av huvudbyggnaden och trädgården på Venngarn skulle inledas. Projektet tillhörde den samlade byggnadsplaneringen för hela De la Gardies godsbestånd. Överallt skulle godsen förses med nyuppförda eller moderniserade huvudbyggnader och anslutande lustträdgårdar.

Boken låter oss följa omvandlingen av Venngarn, sätter den i sitt sammanhang och analyserar interiörerna. Programmet för emblemmålningarna i det välbevarade kapellet ägnas särskild uppmärksamhet. Venngarn bildar även utgångspunkt för en granskning av sambanden mellan De la Gardies byggnadsprogram och hans vilja att framträda som statsman och medlem av landets absoluta elit.

LARS LJUNGSTRÖM är 1:e intendent vid Kungl. Husgerådskammaren.